Tune Ajab Racha Bhagwan Khilona Mati Ka Bhakti Bhajan Singers ke gane of Krishna Ji bhajans Lyrics

Tune Ajab Racha Bhagwan Khilona Mati Ka
Mati Ka Re Mati Ka Tune Ajab Racha Bhagwan

Tune Ajab Racha Bhagwan Khilona Mati Ka
Tune Ajab Racha Bhagwan Khilona Mati Ka
Mati Ka Re Mati Ka Mati Ka Re Mati Ka
Tune Ajab Racha Bhagwan Khilona Mati Ka
Tune Ajab Racha Bhagwan Khilona Mati Ka

Kaan Diye Hari Bhajan Sunan Ko
kaan Diye Hari Bhajan Sunan Ko
Tum Mukh Se Kar Gungan Khilona Mati Ka
Tune Ajab Racha Bhagwan Khilona Mati Ka

Jibhaa Di Hari Bhajan Karan Ko
Jibhaa Di Hari Bhajan Karan Ko
Dee Ankhe Kar Pahchaan Khilona Mati Ka
Tune Ajab Racha Bhagwan Khilona Mati Ka

Sish Diya Guru Charan Jhukan Ko
Sish Diya Guru Charan Jhukan Ko
Aur Haath Diye Kar Daan Khilona Mati Ka
Tune Ajab Racha Bhagwan Khilona Mati Ka

Satya Naam Ka Banaake Beda
Satya Naam Ka Banaake Beda
Aur Utre Bhav Se Paar Khilona Mati Ka
Tune Ajab Racha Bhagwan Khilona Mati Ka

Mati Ka Re Mati Ka Mati Ka Re Mati Ka
Tune Ajab Racha Bhagwan Khilona Mati Ka
Tune Ajab Racha Bhagwan Khilona Mati Ka

==============================

Leave a Reply