Tune Kaun Se Punya Kiye Radhe Jo Shyam Tere Ghar Aate Hai

Tune Kaun Se Punya Kiye Radhe
Jo Shyam Tere Ghar Aate Hai

Tune Kaun Se Punya Kiye Radhe
Jo Shyam Tere Ghar Aate Hai

Prabhu Bin Hi Bulaye Aate Hai
Tune Kaun Se Punya Kiye Radhe

Radhe Jab Tu Solah Shringaar Kare
Hari Darpan Aap Dikhate Hai

Prabhu Bin Hi Bulaye Aate Hai
Tune Kaun Se Punya Kiye Radhe

Radhe Jab Tu Paniya Bharan Ko Chali
Hari Gagri Aap Uthate Hai

Prabhu Bin Hi Bulaye Aate Hai
Tune Kaun Se Punya Kiye Radhe

Radhe Jab Tu Ras Mein Nritya Kare
Hari Bansuri Aap Bajate Hai

Prabhu Bin Hi Bulaye Aate Hai
Tune Kaun Se Punya Kiye Radhe

Tune Kaun Se Punya Kiye Radhe
Jo Shyam Tere Ghar Aate Hai

Leave a Reply