भगवान कृष्ण चालीसा – हिन्दी

॥ दोहा ॥बंशी शोभित कर मधुर,नील जलद तन श्याम। अरुण अधर जनु बिम्बा फल,पिताम्बर शुभ साज॥ जय मनमोहन मदन छवि,कृष्णचन्द्र…

Continue Readingभगवान कृष्ण चालीसा – हिन्दी

भगवान गोपाल चालीसा – हिन्दी

॥ दोहा ॥श्री राधापद कमल रज,सिर धरि यमुना कूल। वरणो चालीसा सरस,सकल सुमंगल मूल॥ ॥ चौपाई ॥जय जय पूरण ब्रह्म…

Continue Readingभगवान गोपाल चालीसा – हिन्दी

हनुमान चालीसा – हिन्दी

॥ दोहा ॥श्री गुरु चरन सरोज रज,निज मनु मुकुर सुधारि। बरनउं रघुबर विमल जसु,जो दायकु फल चारि॥ बुद्धिहीन तनु जानिकै,सुमिरौं…

Continue Readingहनुमान चालीसा – हिन्दी

भगवान शिव चालीसा – हिन्दी

॥ दोहा ॥जय गणेश गिरिजा सुवन,मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्यादास तुम,देहु अभय वरदान॥ ॥ चौपाई ॥जय गिरिजा पति दीन दयाला।सदा…

Continue Readingभगवान शिव चालीसा – हिन्दी

महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुतेगिरिवरविन्ध्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ।भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृतेजय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥ १ ॥…

Continue Readingमहिषासुर मर्दिनी स्तोत्र

गायत्री मंत्र

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यंभर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्॥ 108 जाप मंत्र का अर्थसृष्टिकर्ता प्रकाशमान परामात्मा के तेज का…

Continue Readingगायत्री मंत्र

महामृत्युंजय मंत्र

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् |उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् || 108 जाप महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ: हम त्रिनेत्र को पूजते हैं,…

Continue Readingमहामृत्युंजय मंत्र

श्री दुर्गा गायत्री मंत्र

ओम कात्यायनाय विद्महेओम कन्याकुमारी धीमहिओम तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् 108 जाप https://www.youtube.com/watch?v=Tf459lXPg-U श्री दुर्गा गायत्री मंत्र - अनूप जलोटा

Continue Readingश्री दुर्गा गायत्री मंत्र