विष्णु गायत्री मंत्र

ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु: प्रचोदयात्

108 जाप ( 108 times )

मंत्र संग्रहविष्णु गायत्री मंत्र – प्रेम प्रकाश दुबेMantra, Prem Prakash Dubey

Leave a Reply