🙏 रुसली रुक्मिणी जशी आगीन तापली 🙏#मराठीअभंग #vithalbhaktigeete

🙏 रुसली रुक्मिणी जशी आगीन तापली 🙏#मराठीअभंग #vithalbhaktigeete

🙏 रुसली रुक्मिणी जशी आगीन तापली 🙏#मराठीअभंग #vithalbhaktigeete नाद भक्तीचा #marathibhaktigeete #vithalbhaktigeete #vitthalabhang #marathibhaktisong #भारुड #किर्तन #गवळण #भावगीत #भक्तीगीत #अभंग #मराठीअभंग #मराठी #गवळणी #भजन भजन #lyrics #lyricvideo #bhajan #abhang #kirtan #gavalan #bhaktigeet #Patiltalkies #पाटीलटॉकीज #विठ्ठलरुक्मिणी #विठ्ठल #विठ्ठलाचेअभंग #marathi #panduranga #vithal #vithalrukamai #vithobarakhumai#0vi# पारंपारिक #विठ्ठल रुक्मिणी च्या जात्यावरील #ओव्याजात्यावरील ओव्या #मराठीअभंग #अभंगमराठी Disclaimer:- This channel DOES …

Read more

🚩 विठ्ठला तुळशी हार घालते तुला आठवण येते मला 🚩#मराठीअभंग #vithalbhaktigeete #lyrics

🚩 विठ्ठला तुळशी हार घालते तुला आठवण येते मला 🚩#मराठीअभंग #vithalbhaktigeete #lyrics

🚩 विठ्ठला तुळशी हार घालते तुला आठवण येते मला 🚩#मराठीअभंग #vithalbhaktigeete #lyrics नाद भक्तीचा #marathibhaktigeete #vithalbhaktigeete #vitthalabhang #marathibhaktisong #भारुड #किर्तन #गवळण #भावगीत #भक्तीगीत #अभंग #मराठीअभंग #मराठी #गवळणी #भजन भजन #lyrics #lyricvideo #bhajan #abhang #kirtan #gavalan #bhaktigeet #Patiltalkies #पाटीलटॉकीज #विठ्ठलरुक्मिणी #विठ्ठल #विठ्ठलाचेअभंग #marathi #panduranga #vithal #vithalrukamai #vithobarakhumai#0vi# पारंपारिक #विठ्ठल रुक्मिणी च्या जात्यावरील #ओव्याजात्यावरील ओव्या #मराठीअभंग #अभंगमराठी …

Read more

🙏धन्य देवा तुझी करणी नारळाच्या आत पाणी 🙏#मराठीअभंग #lyrics #abhang

🙏धन्य देवा तुझी करणी नारळाच्या आत पाणी 🙏#मराठीअभंग #lyrics #abhang

🙏धन्य देवा तुझी करणी नारळाच्या आत पाणी 🙏#मराठीअभंग #lyrics #abhang नाद भक्तीचा #marathibhaktigeete #vithalbhaktigeete #vitthalabhang #marathibhaktisong #भारुड #किर्तन #गवळण #भावगीत #भक्तीगीत #अभंग #मराठीअभंग #मराठी #गवळणी #भजन भजन #lyrics #lyricvideo #bhajan #abhang #kirtan #gavalan #bhaktigeet #Patiltalkies #पाटीलटॉकीज #विठ्ठलरुक्मिणी #विठ्ठल #विठ्ठलाचेअभंग #marathi #panduranga #vithal #vithalrukamai #vithobarakhumai#0vi# पारंपारिक #विठ्ठल रुक्मिणी च्या जात्यावरील #ओव्याजात्यावरील ओव्या #मराठीअभंग #अभंगमराठी Disclaimer:- This …

Read more

🚩 मी भोळी अडाणी सखु 🚩#मराठीअभंग #lyrics #abhang #vithalbhaktigeete #bhaktigeet

🚩 मी भोळी अडाणी सखु 🚩#मराठीअभंग #lyrics #abhang #vithalbhaktigeete #bhaktigeet

🚩 मी भोळी अडाणी सखु 🚩#मराठीअभंग #lyrics #abhang #vithalbhaktigeete #bhaktigeet नाद भक्तीचा #marathibhaktigeete #vithalbhaktigeete #vitthalabhang #marathibhaktisong #भारुड #किर्तन #गवळण #भावगीत #भक्तीगीत #अभंग #मराठीअभंग #मराठी #गवळणी #भजन भजन #lyrics #lyricvideo #bhajan #abhang #kirtan #gavalan #bhaktigeet #Patiltalkies #पाटीलटॉकीज #विठ्ठलरुक्मिणी #विठ्ठल #विठ्ठलाचेअभंग #marathi #panduranga #vithal #vithalrukamai #vithobarakhumai#0vi# पारंपारिक #विठ्ठल रुक्मिणी च्या जात्यावरील #ओव्याजात्यावरील ओव्या #मराठीअभंग #अभंगमराठी Disclaimer:- This …

Read more

🙏 गळ्यामध्ये माळ दे हातामध्ये टाळ दे अतिशय सुंदर अभंग 🙏#मराठीअभंग #lyrics #abhang #bhajan

🙏 गळ्यामध्ये माळ दे हातामध्ये टाळ दे अतिशय सुंदर अभंग 🙏#मराठीअभंग #lyrics #abhang #bhajan

🙏 गळ्यामध्ये माळ दे हातामध्ये टाळ दे अतिशय सुंदर अभंग 🙏#मराठीअभंग #lyrics #abhang #bhajan नाद भक्तीचा #marathibhaktigeete #vithalbhaktigeete #vitthalabhang #marathibhaktisong #भारुड #किर्तन #गवळण #भावगीत #भक्तीगीत #अभंग #मराठीअभंग #मराठी #गवळणी #भजन भजन #lyrics #lyricvideo #bhajan #abhang #kirtan #gavalan #bhaktigeet #Patiltalkies #पाटीलटॉकीज #विठ्ठलरुक्मिणी #विठ्ठल #विठ्ठलाचेअभंग #marathi #panduranga #vithal #vithalrukamai #vithobarakhumai#0vi# पारंपारिक #विठ्ठल रुक्मिणी च्या जात्यावरील #ओव्याजात्यावरील ओव्या …

Read more

🙏 कन्हैया लागला तुझा रे छंद मला 🙏#lyrics #marathibhaktigeete #मराठीअभंग #abhang

🙏 कन्हैया लागला तुझा रे छंद मला 🙏#lyrics #marathibhaktigeete #मराठीअभंग #abhang

🙏 कन्हैया लागला तुझा रे छंद मला 🙏#lyrics #marathibhaktigeete #मराठीअभंग #abhang नाद भक्तीचा #marathibhaktigeete #vithalbhaktigeete #vitthalabhang #marathibhaktisong #भारुड #किर्तन #गवळण #भावगीत #भक्तीगीत #अभंग #मराठीअभंग #मराठी #गवळणी #भजन भजन #lyrics #lyricvideo #bhajan #abhang #kirtan #gavalan #bhaktigeet#विठ्ठलरुक्मिणी #विठ्ठल #विठ्ठलाचेअभंग #marathi #panduranga #vithal #vithalrukamai #vithobarakhumai#0vi# पारंपारिक #विठ्ठल रुक्मिणी च्या जात्यावरील #ओव्याजात्यावरील ओव्या #मराठीअभंग #अभंगमराठी Disclaimer:- This channel DOES …

Read more

🙏 दुःखी संसार हा माझा सुखी केव्हा होणार 🙏#मराठीअभंग #lyrics #abhang #marathibhaktigeete

🙏 दुःखी संसार हा माझा सुखी केव्हा होणार 🙏#मराठीअभंग #lyrics #abhang #marathibhaktigeete

🙏 दुःखी संसार हा माझा सुखी केव्हा होणार 🙏#मराठीअभंग #lyrics #abhang #marathibhaktigeete नाद भक्तीचा #marathibhaktigeete #vithalbhaktigeete #vitthalabhang #marathibhaktisong #भारुड #किर्तन #गवळण #भावगीत #भक्तीगीत #अभंग #मराठीअभंग #मराठी #गवळणी #भजन भजन #lyrics #lyricvideo #bhajan #abhang #kirtan #gavalan #bhaktigeet #विठ्ठलरुक्मिणी #विठ्ठल #विठ्ठलाचेअभंग #marathi #panduranga #vithal #vithalrukamai #vithobarakhumai#0vi# पारंपारिक #विठ्ठल रुक्मिणी च्या जात्यावरील #ओव्याजात्यावरील ओव्या #मराठीअभंग #अभंगमराठी Disclaimer:- This …

Read more

🙏 जनाबाईचा सुंदर अभंग 🚩#मराठीअभंग #lyrics #abhang #vithalbhaktigeete

🙏 जनाबाईचा सुंदर अभंग 🚩#मराठीअभंग #lyrics #abhang #vithalbhaktigeete

🙏 जनाबाईचा सुंदर अभंग 🚩#मराठीअभंग #lyrics #abhang #vithalbhaktigeete नाद भक्तीचा #marathibhaktigeete #vithalbhaktigeete #vitthalabhang #marathibhaktisong #भारुड #किर्तन #गवळण #भावगीत #भक्तीगीत #अभंग #मराठीअभंग #मराठी #गवळणी #भजन भजन #lyrics #lyricvideo #bhajan #abhang #kirtan #gavalan #bhaktigeet #Patiltalkies #पाटीलटॉकीज #विठ्ठलरुक्मिणी #विठ्ठल #विठ्ठलाचेअभंग #marathi #panduranga #vithal #vithalrukamai #vithobarakhumai#0vi# पारंपारिक #विठ्ठल रुक्मिणी च्या जात्यावरील #ओव्याजात्यावरील ओव्या #मराठीअभंग #अभंगमराठी Disclaimer:- This channel DOES …

Read more

🙏सर्व काही दिले देवा सुखी संसारात 🙏#abhang #lyrics #lyrics #bhaktigeet #abhang

🙏सर्व काही दिले देवा सुखी संसारात 🙏#abhang #lyrics #lyrics #bhaktigeet #abhang

🙏सर्व काही दिले देवा सुखी संसारात 🙏#abhang #lyrics #lyrics #bhaktigeet #abhang नाद भक्तीचा #marathibhaktigeete #vithalbhaktigeete #vitthalabhang #marathibhaktisong #भारुड #किर्तन #गवळण #भावगीत #भक्तीगीत #अभंग #मराठीअभंग #मराठी #गवळणी #भजन भजन #lyrics #lyricvideo #bhajan #abhang #kirtan #gavalan #bhaktigeet #Patiltalkies #पाटीलटॉकीज #विठ्ठलरुक्मिणी #विठ्ठल #विठ्ठलाचेअभंग #marathi #panduranga #vithal #vithalrukamai #vithobarakhumai#0vi# पारंपारिक #विठ्ठल रुक्मिणी च्या जात्यावरील #ओव्याजात्यावरील ओव्या #मराठीअभंग #अभंगमराठी Disclaimer:- …

Read more

🚩🙏 कारे देवा उशीर लाविला तुझ्यासाठी जीव वेडा झाला 🙏🚩#lyrics #मराठीअभंग #abhang #bhajan

🚩🙏 कारे देवा उशीर लाविला तुझ्यासाठी जीव वेडा झाला 🙏🚩#lyrics #मराठीअभंग #abhang #bhajan

🚩🙏 कारे देवा उशीर लाविला तुझ्यासाठी जीव वेडा झाला 🙏🚩#lyrics #मराठीअभंग #abhang #bhajan नाद भक्तीचा #marathibhaktigeete #vithalbhaktigeete #vitthalabhang #marathibhaktisong #भारुड #किर्तन #गवळण #भावगीत #भक्तीगीत #अभंग #मराठीअभंग #मराठी #गवळणी #भजन भजन #lyrics #lyricvideo #bhajan #abhang #kirtan #gavalan #bhaktigeet #Patiltalkies #पाटीलटॉकीज #विठ्ठलरुक्मिणी #विठ्ठल #विठ्ठलाचेअभंग #marathi #panduranga #vithal #vithalrukamai #vithobarakhumai#0vi# पारंपारिक #विठ्ठल रुक्मिणी च्या जात्यावरील #ओव्याजात्यावरील ओव्या #मराठीअभंग …

Read more