Jai Jai Radha Raman Hari Bol

Hari Bol Hari Bol
Hari Bol Hari Bol

Hari Bol Hari Bol
Hari Bol Hari Bol

Jai Radhe Jai Radhe
Jai Radhe Jai Radhe

Hari Bol Hari Bol
Hari Bol Hari Bol

Jai Jai Radha Raman Hari Bol
Jai Jai Radha Raman Hari Bol

Man Tera Bole Radhe Krishna
Tan Tera Bole Radhe Krishna

Jivhaa Teri Bole Radhe Krishna
Mukh Se Nikale Radhe Krishna

Jai Jai Radha Raman Hari Bol
Jai Jai Radha Raman Hari Bol

Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol
Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol

Palke Teri Bole Radhe Krishna
Alke Teri Bole Radhe Krishna

Aankhe Teri Bole Radhe Krishna
Saanse Teri Bole Radhe Krishna

Dhadkan Bole Radhe Krishana
Tadpan Bole Radhe Krishana

Antar Bole Radhe Krishna
Rom Rom Bole Radhe Krishna

Panchhi Bole Radhe Krishna
Bhaware Bole Radhe Krishna

Banshi Bole Radhe Krishna
Veena Bole Radhe Krishna

Jai Jai Radha Raman Hari Bol
Jai Jai Radha Raman Hari Bol

Vrindavan Mein Radhe Krishna
Barsane Mein Radhe Krishna

Govardhan Mein Radhe Krishna
Nand Gao Mein Radhe Krishna

Muni Jan Bole Radhe Krishana
Guru Jan Bole Radhe Krishana

Hum Sab Bole Radhe Krishana
Sab Jag Bole Radhe Krishana

Jai Jai Radha Raman Hari Bol
Jai Jai Radha Raman Hari Bol

Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol
Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol

Jai Jai Radha Raman Hari Bol
Jai Jai Radha Raman Hari Bol

Leave a Reply