Jai Jai Radha Raman Hari Bol

Jai Jai Radha Raman Hari Bol
Jai Jai Radha Raman Hari Bol

Hari Bol Hari Bol Hari Bol
Hari Bol Hari Bol Hari Bol

Jai Jai Radha Raman Hari Bol
Jai Jai Radha Raman Hari Bol

Jai Jai Radha Raman Hari Bol
Jai Jai Radha Raman Hari Bol

Hari Bol Hari Bol Hari Bol
Hari Bol Hari Bol Hari Bol

Jai Jai Radha Raman Hari Bol
Jai Jai Radha Raman Hari Bol

This Post Has One Comment

  1. Pingback: मेरे बांके बिहारी नन्दलाल मोहना – bhakti.lyrics-in-hindi.com

Leave a Reply