Le Khadtal Jape Hanuman Jai Siya Ram

Raghupati Raghav Raja Ram
Le Khadtal Jape Hanuman
Jai Siya Ram Jai Siya Ram
Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram

Raghupati Raghav Raja Ram
Le Khadtal Jape Hanuman
Jai Siya Ram Jai Siya Ram
Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram

Vajra Deh Sinduri Damke
Meru Sumeru Nainan Chamke
Le Mudrika Siya Sam Aaye
Dust Dalan Lalkar Bhagaye
Jai Siya Ram Jai Siya Ram
Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram

Raghupati Raghav Raja Ram
Le Khadtal Jape Hanuman
Jai Siya Ram Jai Siya Ram
Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram

Rawan Poochh Jo Aag Lagayi
Kapi Vikat Bhaye Lank Jarayi
Ram Lakhan Bali Chadane Aaye
Pragat Bhaye Dou Bhrat Chhudaye
Jai Siya Ram Jai Siya Ram
Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram

Raghupati Raghav Raja Ram
Le Khadtal Jape Hanuman
Jai Siya Ram Jai Siya Ram
Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram

Ghar Sangh Vaidya Sukhen Uthaye
Parvat Utha Sanjeevani Laye
Bharat Saman Prabhu Mann Bhaye
Raghukul Ke Rakha Kahlaye
Jai Siya Ram Jai Siya Ram
Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram

Raghupati Raghav Raja Ram
Le Khadtal Jape Hanuman
Jai Siya Ram Jai Siya Ram
Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram

Ram Dware Shobha Ati Bhari
Pahra Dekh Dharam Dwaj Dhari
Ajani Putra Pawan Sut Nama
Suno Sudhakar Shri Hanumana
Jai Siya Ram Jai Siya Ram
Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram

Latest bhajans and lyrics in hindi songs and lyrics collections

Hanuman ji Bhajan Lyrics

Leave a Reply