Sri Sathya Sai Baba singing "Subramanyam Subramanyam" Bhajan


Sri Sathya Sai Baba singing "Subramanyam Subramanyam" Bhajan

This video is a humble offering at the feet of Subramanyam Swamy and Sai Baba. Subramanyam Subramanyam Shanmukha Natha Subramanyam Shiva Shiva …
#Sri #Sathya #Sai #Baba #singing #quotSubramanyam #Subramanyamquot #Bhajan
Sri Sathya Sai Baba singing "Subramanyam Subramanyam" Bhajan
#Sri #Sathya #Sai #Baba #singing #quotSubramanyam #Subramanyamquot #Bhajan

Leave a Reply