स्वप्नात आले माझ्या गुरुदेव दत्त | Swapnat Aale Majya Gurudev Datta With Lyrics | #dattatreyasongs

स्वप्नात आले माझ्या गुरुदेव दत्त | Swapnat Aale Majya Gurudev Datta With Lyrics | #dattatreyasongs

स्वप्नात आले माझ्या गुरुदेव दत्त | Swapnat Aale Majya Gurudev Datta With Lyrics | #dattatreyasongs Being Digitalist स्वप्नात आले माझ्या गुरुदेव दत्त | Swapnat Aale Majya Gurudev Datta With Lyrics | #dattatreyasongs रात्रंदिवसा देवा तुमची मूर्ती ध्यानात, त्याचा लागे ना अंत स्वप्नात आले माझ्या गुरुदेवदत्त श्री गुरुदेव दत्त मार्गशीर्ष गुरुवार मार्गशीर्ष महिन्यातील गुरुवार मार्गशीर्ष गुरुवार …

Read more