ભાવગીત | Gujrati bhavgeet with lyrics | Aa ghar nathi tamaru |Swadhyay Pariwar Bhavgeet | આ ઘર નથી

ભાવગીત | Gujrati bhavgeet with lyrics | Aa ghar nathi tamaru |Swadhyay Pariwar Bhavgeet | આ ઘર નથી

ભાવગીત | Gujrati bhavgeet with lyrics | Aa ghar nathi tamaru |Swadhyay Pariwar Bhavgeet | આ ઘર નથી Bhakti Se Shakti #bhaktiseshakti Gujrati bhavgeet with gujarati lyrics. Singer: Jayeshbhai soni Swadhyay pariwar bhavgeet, Aa ghar nathi tamaru.. ગુજરાતી ભાવગીત (સ્વર: જયેશ સોની) આ ઘર નથી તમારું, મહેમાન છો પ્રભુ ના. કરશો ના મારું મારું, પળમાં …

Read more

Vaishnav Jan To – Bhajan With Lyrics And Meaning – Gujarati

Vaishnav Jan To - Bhajan With Lyrics And Meaning - Gujarati

Vaishnav Jan To – Bhajan With Lyrics And Meaning – Gujarati Rajshri Soul Vaishnav Jan To – Bhajan With Lyrics And Meaning Vaishnav Jan To is one of the most popular Hindu bhajans written by the poet Narsinh Mehta in Gujarati language. The bhajan speaks about the life, ideals and mentality of a Vaishnava Jana …

Read more