જળ કમળ છાંડી જાને બાળા Lyrics -(પ્રભાતિયા) | Jal Kamal Chhandi Jane | Prarthana | Jhankar Music |

જળ કમળ છાંડી જાને બાળા  Lyrics -(પ્રભાતિયા) | Jal Kamal Chhandi Jane | Prarthana | Jhankar Music |

જળ કમળ છાંડી જાને બાળા Lyrics -(પ્રભાતિયા) | Jal Kamal Chhandi Jane | Prarthana | Jhankar Music | Jhankar Music Bhakti Sagar “Listen ”Jal Kamal Chhandi Jane ” Lord Krishna Devotional Song Sung by Uma Oza & Sanjay Oza. ————————————————————————————————————————— Exclusively on @JhankarMusicBhaktiSagar Subscribe Us ► —————————————————————————————————- Song : Jal Kamal Chhandi Jane ( જળ …

Read more