Mahne pardesha kyun chodya – Bhajan lyrics shri yugalmadhuri ji , taal Dadra raga Desh vocal Aviraj

Mahne pardesha kyun chodya - Bhajan lyrics shri yugalmadhuri ji , taal Dadra raga Desh vocal Aviraj

Mahne pardesha kyun chodya – Bhajan lyrics shri yugalmadhuri ji , taal Dadra raga Desh vocal Aviraj Vedik Mantra Mahne pardesha kyun chodya – #bhajan lyrics shri #yugalmadhuri ji , taal #Dadra #raga #desh Aviraj Taal Dadar Raga Desh Lyrics by Shri yugalMadhuri ji vocal Aviraj bhajan lyrics [موسيقى] [تصفيق] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] [تصفيق] …

Read more

Raghupathi Raghava Rajaram – Original Lyrics

Raghupathi Raghava Rajaram - Original Lyrics

Raghupathi Raghava Rajaram – Original Lyrics Armonian Music and Vocals by Armonian – – – – – – – – – – Raghupati Raghava Rajaram Patita Paavana Sitaram Sundara Vigraha Meghashyam Ganga Tulasi Salagram Bhadra Girishwara Sitaram Bhagat Janapriya Sitaram Janaki Ramana Sitaram Jaya Jaya Raghava Sitaram -Sri Lakshmanacharya – – – – – – …

Read more