गोविन्द बोलो हरी गोपाल बोलो – Govind Bolo Hari Gopal Bolo | Lyrics-Krishna Bhajan 2024 #govindbhajan

गोविन्द बोलो हरी गोपाल बोलो – Govind Bolo Hari Gopal Bolo | Lyrics-Krishna Bhajan 2024 #govindbhajan Bhakti Bhajan – Antraगोविन्द बोलो हरी गोपाल बोलो – Govind Bolo Hari Gopal Bolo | Lyrics-Krishna Bhajan 2024 #govindbhajan

Govind Bolo Hari Gopal Bolo Lyrics In Hindi-

गोविन्द बोलो हरी गोपाल बोलो,
राधा रमण हरी गोविन्द बोलो,
राधा रमण हरी गोविन्द बोलो,
गोविन्द बोलों हरी गोपाल बोलो ||

ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय,
ब्रह्म की जय जय विष्णु की जय जय,
ओ ग्यान की देवी सरस्वती की जय जय,
ओ ग्यान की देवी सरस्वती की जय जय,
गोविन्द बोलों हरी गोपाल बोलो ||

रामजी की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय,
रामजी की जय जय लक्ष्मण जी की जय जय,
भरतजी की जय जय शत्रुघ्न जी जय जय,
भरतजी की जय जय शत्रुघ्न जी की जय जय,
जनक दुलारी सीता माता की जय जय,
जनक दुलारी सीता माता की जय जय,
गोविन्द बोलों हरी गोपाल बोलो ||

गंगा की जय जय यमुना की जय जय,
गंगा की जय जय यमुना की जय जय,
त्रिवेणी मात सरस्वती की जय जय,
त्रिवेणी मात सरस्वती की जय जय,
गोविन्द बोलों हरी गोपाल बोलो ||

माता की जय जय पिता की जय जय,
माता की जय जय पिता की जय जय,
अपने अपने गुरूदेव की जय जय,
अपने अपने गुरूदेव की जय जय,
गोविन्द बोलों हरी गोपाल बोलो ||

गोविन्द बोलो हरी गोपाल बोलो,
राधा रमण हरी गोविन्द बोलो,
राधा रमण हरी गोविन्द बोलो,
गोविन्द बोलों हरी गोपाल बोलो ||

Govind Bolo Hari Gopal Bolo Lyrics In English-

bolo kanhaiya laal kee jai
shri krishna raadhe gopal kee jai

govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo
govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo

govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo
govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo

govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo
govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo

govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo
govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo

govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo
govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo

govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo
govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo

qaraar vinde na padarvindan
mukhaar vinde vinave shayntam
vatsy patrasya pute shayanam
balan mukundan mansa smaraami, mansa smaraami

govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo
govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo

govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo
govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo

kasturi tilkan lalaat patle vaksh: sthale kaustubhan
nasagre navarmauktikan kartale, venu: kare kankanan

sarvange harichandanam sulalitam, kanthe c muktawali
gopstri pariveshtitho vijayate, gopal chudamani

govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo
govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo

govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo
govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo

govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo
govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo

krishnaay vasudevy, devaki nandanay c
nandagop kumarai, govindaay namo namah
mukan karoti vachaalan, pangu langhayate girin
yatkrupa tamahan vande, parmanand madhavam

govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo
govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo

govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo
govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo

govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo
govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo

govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo
govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo

govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo
govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo

govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo
govind bolo hari gopal bolo
raadha raman hari govind bolo
bhajan lyrics [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] ر [تصفيق] [موسيقى] [موسيقى] ر [موسيقى] ري [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ري [موسيقى] ر [موسيقى] [موسيقى] ر [موسيقى] ري [موسيقى] [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] [موسيقى] ر [موسيقى] ر ر [موسيقى] ري [موسيقى] ر [موسيقى] ها [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] [تصفيق] [موسيقى] ري ري

[موسيقى] ر [موسيقى] ري [موسيقى] ر [موسيقى] ر ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ري [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ري [موسيقى] ر [موسيقى] [تصفيق] [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ري [موسيقى] [موسيقى]

ري [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ري [تصفيق] [موسيقى] [موسيقى] ر [موسيقى] ري ر [موسيقى] ر [موسيقى] [موسيقى] ري [موسيقى] ر [موسيقى] [موسيقى] ر [موسيقى] ري ري [موسيقى] ري [موسيقى] ر [موسيقى] [موسيقى] ر [موسيقى] [تصفيق] [موسيقى] ر [موسيقى] ر ر [موسيقى] ري [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر

[موسيقى] ر [موسيقى] ري [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر ري [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر ر [موسيقى] [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ري [موسيقى] ر [موسيقى] ري ر [موسيقى] ري [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ري [موسيقى] ر

[موسيقى] ر [موسيقى] ر ر [موسيقى] ر [تصفيق] [موسيقى] [موسيقى] ر [موسيقى] [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] ري [موسيقى] ر [موسيقى] ر [موسيقى] لا [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] صان [موسيقى] يانان ز [تصفيق] [موسيقى] [موسيقى] ي [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] غان س [موسيقى] [موسيقى] [موسيقى] ري [موسيقى] [موسيقى] لا [موسيقى] ز نا ها نا [موسيقى] [موسيقى] را

[موسيقى] [تصفيق] [موسيقى] را [موسيقى] [موسيقى] را هم [موسيقى] ئ را [موسيقى] ئ [موسيقى] غ [تصفيق] [موسيقى] را [موسيقى] [تصفيق] [موسيقى] [تصفيق] [موسيقى] را [موسيقى] نا ur [موسيقى] ر [موسيقى] [تصفيق] را [موسيقى] [موسيقى] [تصفيق] را [موسيقى] [موسيقى] u #गवनद #बल #हर #गपल #बल #Govind #Bolo #Hari #Gopal #Bolo #LyricsKrishna #Bhajan #govindbhajan
Bhakti Bhajan – Antra More From Bhakti.Lyrics-in-Hindi.com

Leave a Comment