संतकृपा महिला भजन मंडळ चंद्रपूर | संपूर्ण भजने with Lyrics | भजन स्पर्धा पाथरी जानेवारी २०२४ #bhajan

संतकृपा महिला भजन मंडळ चंद्रपूर | संपूर्ण भजने with Lyrics | भजन स्पर्धा पाथरी जानेवारी २०२४ #bhajan संस्कृती गावाकडचीसंस्कृती गावाकडची प्रस्तुत :-

संतकृपा महिला भजन मंडळ चंद्रपूर
with Lyrics
संस्कृती गावाकडची भजन

दिनांक १ व २ जानेवारी २०२४
तुकडोजी महाराज भजन स्पर्धा,
पाथरी ता. सावली जि. चंद्रपूर

Creator – Nikesh Arekar 9834660374

– – – – – – –

You Will Find Here 👉

Shubham Bobade Tabla
Chandrapur Mahila Mandal
Bhimgeet with Lyrics
भिमगीत
Tukdoji Maharaj Bhajan Spardha Pathari
Bhajan Spardha Pathari
Tukdoji Maharaj Bhajan Spardha Bamani
Marathi Bhajan
Tukdoji Maharaj Ke Bhajan
Hindi Bhajan
Divotional Songs
Ganpati Songs
Ganesh Chaturthi Songs
मराठी भजन
अभंग
गवळण
Gavlan
गणपती बाप्पा भजन
bhajan With Lyrics
Marathi Bhajan With Lyrics
TUKDOJI Maharaj Bhajan Lyrics
Marathi Bhajan Song With Lyrics
Tukdoji Maharaj Bhajan With Lyrics in Marathi
Tukdoji Maharaj Bhajan Spardha

#bhajan
#bhim
#भजन
bhajan lyrics Sadguruth Maharaj Ki Jay HAM Ho pujar [Tepuk tangan] gurudev sa PR sat [Musik] anyay ki abhiman ki pra k Ki per nahi Ho Jan Ki PR gur Dev yadam ssar Ho yahatham ssar sadguru nath Maharaj Ki Jai rashra sant tu Ji Maharaj Ki Jai Shri samartha au Ji Maharaj Ki Jai nadaaji

Maharaj Ki Ji Jah zala kewana jeiv Ha dalala Ke vwana tu G Vir na lagage na lag na lagage na Toar nayana b s ja j manhah aare na [Tepuk tangan] tah aare Na [Musik] A tu Gela bhat Sun tu Gela Bharat Sun ingરે Surani [Tepuk tangan] [Tepuk tangan] aniani ku sangu Hi

Garani jivah A Kana જીવહા લા કેવિલવાana તરેવડયા રહભરેના Vir Vir KAD ka kaadha ka Papi ha AB Papi herana Papi herana G ana Bana bakana BTI bakana Jah ja kilanaah Al [Musik] [Tepuk tangan] kilanaરે ah ainaah Aina a Jar Kani at Jar Kani ja a Chakra Pani Chakra Pani ani tuaniarોડી [Tepuk tangan]

ેની arોની ેની જહા લા કેલવાના હા લા કેવિલવાana [Tepuk tangan] [Tepuk tangan] [Tepuk tangan] Sumar Bin Kal Sumar binaant kalal [Musik] [Tepuk tangan] k Sumar suarant j [Tepuk tangan] j su k ko to nah s [Tepuk tangan] s [Tepuk tangan] suant karo karo karo CH k CH RAM CH k CH RAM [Musik]

Naamalal prabhu [Tepuk tangan] parya Kya H Kya Dev tu k sa Dev k su [Tepuk tangan] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] k [Musik] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] kah pita sharab kah pita shar Dhan BH Gama Izat na P full badna kah pita kah [Tepuk tangan] pita [Musik] p p manab ka bada KM B

Ka bata S bata s b ha [Tepuk tangan] ha [Musik] [Tepuk tangan] p k pita p k [Musik] pitaabu bigata sa Jani bigata sah J [Tepuk tangan] [Tepuk tangan] J S [Tepuk tangan] du [Musik] ha [Tepuk tangan] [Musik] k kah p UP h Putro ke H Beh Putro ke h k j

[Tepuk tangan] [Musik] [Tepuk tangan] Dea deha Tera Bina CH j j [Tepuk tangan] gar P pita ha pita pita ha p [Tepuk tangan] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] [Tepuk tangan] p [Musik] hello [Musik] hello hello hello [Musik] [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] chal chal bhai kare safai ka kach saf kare Bahut Dino ka

Ruka Hua Hai mil k su aજ kare k k kુ guરા kરા k y b [Musik] saya ha d Mal Bahar chodo k [Musik] [Tepuk tangan] Kya samaj nah a Hai UN k [Tepuk tangan] [Musik] ap રા રા [Musik] [Tepuk tangan] રા પર પ હ B De to Mera Ranga mangal Tati

Hai J Sam Jais P Raj kare CH k [Musik] [Tepuk tangan] [Musik] Gar CH saadu S Nani devta unke Ghar [Musik] [Tepuk tangan] ka Rah sat Van sa na H hai Dar Pur dan [Musik] karea ka [Musik] ka [Tepuk tangan] R baj karke Hai B Nare jate a [Tepuk tangan] [Musik] Muh tu

K chah unનke Gar AJ k AJ k k [Musik] [Musik] a [Tepuk tangan] Sada Maji doa J Tujhe MTI Sada maj rakhu maapti rakhu maapti Soar S maજો સ ળ tujે રૂપ G tu am G tu રૂ gડ tu ોડ તુજ રૂપ ોડ તુજ નામ ો tu rૂ godો tu jમાજ પ્રે દમાજ

પ્રે સર્વ કળ સદા માજે ોળ જડો [Musik] [Tepuk tangan] સadaમામાજ ોરા માજ [Tepuk tangan] ોમા vu Mauli ha De vu Mauli ha De vu Maul ha [Tepuk tangan] u [Tepuk tangan] ma rી કચની R હદઈ ા [Tepuk tangan] સada સada ma ો s Ma [Tepuk tangan] સમાણ [Musik] kah na mo

A tu k kah magu Anik tuka [Tepuk tangan] k tuka m k tuj P su tuj પાય સુખ સલગ આહેે સદા માજે [Tepuk tangan] ડો s Ma [Musik] do S man S [Tepuk tangan] man #सतकप #महल #भजन #मडळ #चदरपर #सपरण #भजन #Lyrics #भजन #सपरध #पथर #जनवर #२०२४ #bhajan
संस्कृती गावाकडची More From Bhakti.Lyrics-in-Hindi.com

Leave a Comment