ઊંચો તે ઊંચો ઊંચો મારા ભાઈ🌹#shorts #lyrics #bhajan

ઊંચો તે ઊંચો ઊંચો મારા ભાઈ🌹#shorts #lyrics #bhajan wish u gujratઊંચો તે ઊંચો ઊંચો મારા ભાઈ🌹#shorts #lyrics #bhajan
my quarries
#gujaratikirtan#gujarati_song#gujarati_satsang#gujarati_bhajan#wish_u_gujrat#ભજનકીર્તન
#kirtan
#kirtanbhakti
#kirtansatsang
#satsang
#shorts_bhajan
#satsang_song
#satsangkirtan
#junagagh
#girnar
#bhavnath
#gujrati
bhajan lyrics #ઊચ #ત #ઊચ #ઊચ #મર #ભઈshorts #lyrics #bhajan
wish u gujrat More From Bhakti.Lyrics-in-Hindi.com

Leave a Comment