🙏 जनाबाईचा सुंदर अभंग 🚩#मराठीअभंग #lyrics #abhang #vithalbhaktigeete

🙏 जनाबाईचा सुंदर अभंग 🚩#मराठीअभंग #lyrics #abhang #vithalbhaktigeete नाद भक्तीचा#marathibhaktigeete #vithalbhaktigeete #vitthalabhang #marathibhaktisong
#भारुड #किर्तन #गवळण #भावगीत #भक्तीगीत #अभंग #मराठीअभंग #मराठी #गवळणी #भजन भजन #lyrics #lyricvideo #bhajan #abhang #kirtan #gavalan #bhaktigeet #Patiltalkies #पाटीलटॉकीज #विठ्ठलरुक्मिणी #विठ्ठल #विठ्ठलाचेअभंग #marathi #panduranga #vithal #vithalrukamai #vithobarakhumai#0vi# पारंपारिक #विठ्ठल रुक्मिणी च्या जात्यावरील #ओव्याजात्यावरील ओव्या #मराठीअभंग #अभंगमराठी

Disclaimer:- This channel DOES NOT promote or encourage any inllegal activities and all content provided by this channel is meaning for EDUCATIONALPURPOSE only
bhajan lyrics रामकृष्ण हरी मी वंदना पाटील नाथ भक्तिचा या [संगीत] जनीला नाही कोनी गोरी त रुकमणी सोड़ अं बाड़ा घाल वेनी गोरी त रुकमणी सोड बाड़ा घाल वेनी पंढरपुरात जनीला नाही कोनी पंढरपुर रात जनीला नाही कोनी पांडुरंग घली वेनी आती लवंग च फनी पांडुरंग घली नी हाती लवंग च फनी पंढरपुरात जनीला नाही कोण

पंढरपुरात जनीला नाही कोनी पांडुरंग घाली वेनी हाती घुंगराची नी पांडुरंग घाली वेनी हाती घुंगराची भनी पंढरपुरात जनीला नाही कोनी पंढरपुरात जनीला नाही कोण पांडुरंग घाली वेनी हाती तेल फनी पांडुरंग घाली वेनी हाती तेल फनी विठ्ठल मण तो जनी माझी परदेशी विठ्ठल मण तो जनी माझी परदेशी चंद्र भागचा काठी हाती धोंडा पाठ

घासी चंद्र भागे च काठी हाती धोंडा पाठ घासी विठ्ठल म तो जनी माझी वनवासी विठ्ठल मण तो जनी माझी वनवासी ती सोन्याची वजरी माग बसनी पाट घासी हाती सोन्याची वजरी माग बसनी पाठ घासी विठ्ठल मनी तो जनीला नाही कोनी विठ्ठल मण तो जनीला नाही कोनी जनी उकल तू वेनी रुक्मिणी तू घाल

पानी जनी उकल तू वेनी रुक्मिणी तू घल पानी विठ्ठल मण तो जनीला नाही कोनी विठ्ठल मण तो जनीला नाही कोनी तिचा अंगोला देव हंडे ाने तो दोनी तिचा अं घोड़ला देव हंडे इशानी तो दोनी जनी बसली नायला फनी हत्तीचा दाता जनी बसली ना फनी हत्तीचा दाता उ जवन करी देव जनी च केसाची

[संगीत] उजव्या केसाची जनी बसली न हायला पानी नाही नाला जनी बसली न हायला पानी नाही नाला विठ्ठला न तिचा साठी झरे फोड माला विठ्ठला न तिच्या साठी रे फले मालाला विठ्ठल मने रुक मिनी नको ला से पा विठ्ठल माने रुकमनीनगर [संगीत] नक्की करा पूर्ण पहिल मनापासून धन्यवाद #जनबईच #सदर #अभग #मरठअभग #lyrics #abhang #vithalbhaktigeete
नाद भक्तीचा More From Bhakti.Lyrics-in-Hindi.com

Leave a Comment