🚩 मी भोळी अडाणी सखु 🚩#मराठीअभंग #lyrics #abhang #vithalbhaktigeete #bhaktigeet

🚩 मी भोळी अडाणी सखु 🚩#मराठीअभंग #lyrics #abhang #vithalbhaktigeete #bhaktigeet नाद भक्तीचा#marathibhaktigeete #vithalbhaktigeete #vitthalabhang #marathibhaktisong
#भारुड #किर्तन #गवळण #भावगीत #भक्तीगीत #अभंग #मराठीअभंग #मराठी #गवळणी #भजन भजन #lyrics #lyricvideo #bhajan #abhang #kirtan #gavalan #bhaktigeet #Patiltalkies #पाटीलटॉकीज #विठ्ठलरुक्मिणी #विठ्ठल #विठ्ठलाचेअभंग #marathi #panduranga #vithal #vithalrukamai #vithobarakhumai#0vi# पारंपारिक #विठ्ठल रुक्मिणी च्या जात्यावरील #ओव्याजात्यावरील ओव्या #मराठीअभंग #अभंगमराठी

Disclaimer:- This channel DOES NOT promote or encourage any inllegal activities and all content provided by this channel is meaning for EDUCATIONALPURPOSE onlyht
bhajan lyrics राम कृष्ण हरी मी वंदना पाटील नाथ भक्तीचा या [संगीत] [संगीत] कुकू कपाली ला वाल काय कपाली ला वाल काय मृदुंग वाल्या दादा माझा अभंग रंग वाल काय मृदुंग वाल्या दादा माझा अभंग रंग वाल काय मी तर भोली अडानी सखु हरि ना माच बुकानी कुकू कपाली ला वाल काय कपाली ला वाल काय

मृदुंग वाल्या दादा मा अभंग रंग वाल काय मृदुंग वाल्या दादा माझा अभंग रंग वाल काय हरि नामाचा मला है नाद हरि नामाचा मला है नाद सुत नाही कामा नि काज सुच नाही कामा नि काज घरातील लोक माझा संभाल करतील काय घरातील लोक माझा संभाल करतील काय मृदुंग

वाल्या दादा माझा अभंग रंग वाल काय मृदुंग वाल्या दादा माझा अभंग रवाल काय मी तर भोली अड़ने सक हरि रामाच बुकानी कुक कपाली ला वाल काय कपाली ला वाल काय मृदुंग वाल्या दादा माझा ंग वाल्या दाता माझा अभंग रंग वाल का मृदुंग वाल्या दादा माझा अभंग रंगल काय इ

तर साधनी भो लिता वाचता नाही मला येत मी तर आहे साधनी बोली लिता वाचता मला नहीं येत टाल करी दादा माझा संभाल करल का टाल करी दादा माझा संभाल करर काय मी तर भोली अड़ हरि नामाचा बुकानी कुक मी तर भो अडानी सक हरि नामाचा बुकानी कुकू कपा लावाला काय

कपा लावाला काय मृदुंग वाल्या दादा माझा अभंग रंगवा काय मृदुंग वाल्या दादा माझा ख मराचे किती झाले हाल श्रीरंग माझा वेड़ा फार सखु मराचे किती ले हाल श्रीरंग माझा वेड़ा फार माझा उद्धार कराल काय माझा उद्धार करल काय मृदुंग वाल्या दादा माझा अभंग रंग वाल काय मृदुंग वाल्या दादा माझा

अभंग रंग वाल काय मी तर भोली अडानी सखू हरि नामाचा बुकानी कुक मी तर भो अड़ा सक मा बकाने कु कपा लावल काय मृदुंग वा दादा माझा अभंग रंगल काय मृदुंग वा दादा माझा भंग रंगल काय अ ननन पा लाइक सबब शेर मनास धन्यवाद #म #भळ #अडण #सख #मरठअभग #lyrics #abhang #vithalbhaktigeete #bhaktigeet
नाद भक्तीचा More From Bhakti.Lyrics-in-Hindi.com

Leave a Comment