🚩 विठ्ठला तुळशी हार घालते तुला आठवण येते मला 🚩#मराठीअभंग #vithalbhaktigeete #lyrics

🚩 विठ्ठला तुळशी हार घालते तुला आठवण येते मला 🚩#मराठीअभंग #vithalbhaktigeete #lyrics नाद भक्तीचा


#marathibhaktigeete #vithalbhaktigeete #vitthalabhang #marathibhaktisong
#भारुड #किर्तन #गवळण #भावगीत #भक्तीगीत #अभंग #मराठीअभंग #मराठी #गवळणी #भजन भजन #lyrics #lyricvideo #bhajan #abhang #kirtan #gavalan #bhaktigeet #Patiltalkies #पाटीलटॉकीज #विठ्ठलरुक्मिणी #विठ्ठल #विठ्ठलाचेअभंग #marathi #panduranga #vithal #vithalrukamai #vithobarakhumai#0vi# पारंपारिक #विठ्ठल रुक्मिणी च्या जात्यावरील #ओव्याजात्यावरील ओव्या #मराठीअभंग #अभंगमराठी

Disclaimer:- This channel DOES NOT promote or encourage any inllegal activities and all content provided by this channel is meaning for EDUCATIONALPURPOSE only
bhajan lyrics राम कृष्ण हरी मी वंदना पाटील नाथ भक्तीचा या ैन्य स्वागत करीत है आज आपण विठ्ठलाचा अतिशय सुंदर आणि मन प्रसन्न करणारा अभंग घेऊन आलेला आहोत त्यासाठी वीडि शेवट पर्यंत बघा स्किप करू नका जे नवीन असतील त्यांनी नक्की सब्सक्राइब करा म वीडि अपलोड झाल्यानंतर पहिल्यांदा तुम्हाला नक्की येल

विठ्ठला तुसी हार घालते तुला न आठवन येते मला विठ्ठला तुसी हार घालते तुला न आव येते मला विठ्ठला तुलसी हार घालते तुला न आठवन येते मला सासरा माझा दिसतो कसा सासरा माझा दिसतो कसा विटेवरी उभा विठ्ठला जसा विटेवरी उभा विठ्ठला जसा न विठ्ठला तुशी हार घालते तुला न आटवन येते मला विठ्ठल

तुलसी हर घलते तुला न आटवन येते मला सासू माझी दिसते कशी सासू माझी दिसते कशी रुक्मिणी जशी विठ्ठला पाशी रुक्मिणी जशी विठ्ठला पाशी न विठ्ठला तुसी हार घलते तुला न आठवन येते मला विठ्ठला तुशी हर लते तुला आठवन येते मला र माझा दिसतो कसा ीर माझा दिसतो कसा हातात

पोथी नामदेवा जसा हातात पोथ नामदेवा जसा न विठ्ठला तुलसी हर घलते तुला न आठवण येते मला विठ्ठला तुलसी हार घलते तुला न आठवण येते मला नंद माझी दिसते कशी ननंद माझी दिसते क हातात विना मरा बाई जशी हातात विना मरा बाई जशी न विठ्ठला तुसी हार

घालते तुला ना आटवन येते मला विठ्ठला तुसी हार घालते तुला आठवन येते मला पति माझे दिसतात कसे पति माझे दिसतात कसे हातात टाल वारकरी जसे हातात टा कर जसेन विठ्ठला तु हार घलते तुला न आठवण येते मला विठ्ठला तुसी हार घलते तुला न आठवन येते मला

विठ्ठला तुसी हार घलते तुला न आठवण येते मला विठ्ठला तुर घालते तुला न आठवण येते मला अच नवनवीन व पाहण्यासाठी लाइक सब्सक्राइब शेयर नक्की करा पूर्ण पाहि बदल म धवाद #वठठल #तळश #हर #घलत #तल #आठवण #यत #मल #मरठअभग #vithalbhaktigeete #lyrics
नाद भक्तीचा More From Bhakti.Lyrics-in-Hindi.com

Leave a Comment