beautiful bhajan lyrics 🌹🌹🙏🙏🙏

beautiful bhajan lyrics 🌹🌹🙏🙏🙏 simsa mata kirtan mandalibhajan lyrics Hare channel ko Aur Bell icon ko dabaiye Hamari latest video sabse ple dekhne ke Liye bhagan J bol sache darbar Ki Jai karenge bahi jinkke Man me hari Hai karenge Bani jinkke Man me hari Hai Man me hari Hai Mukh me hari hai m me hari

Ye Mukh me hari ye karenge Bari jinke Man me hari karenge Bi jinke Man me hari Ganga me naane se Kya Papi tar jenge Ganga me naane se Kya Papi kar Jayenge machli KY na t jka Pani G machli KY na kare dinka Pani n Gar karenge Bi Din ke Man me

Hari karenge Bi dinke Man me hari Man me hari Mukh me hari Hai Man me hari Hai Mukh me hari Hai karenge Bi jinkke Man me hari ha karenge Bi jinkke Man me harii pun Jane se Kya b k Jayenge F chadane se k Papi kare Jayenge

K KY na Kara jiska k me Gar kam ra KY na Kara dinka pun me hi gar karenge Bi jinkke Man me hari karenge Bi jinkke Man me hari Man me Har Mukh me hari Man me hari Mukh me hari Hai karenge Bi jke Man me hari karenge bke Man me

Har gandan lagane se k papi jenge chandan lagane se k papi k Jayenge KY na Karaka chandan me k k Kyo na Karaka chandan Mer kareng gke Man me Har karenge b jinkke man Har Ho Man me hari Mun me hari Man me hari Hai Mukh me hari Hai

Karenge Bari jinkke Man me hari karenge Bari jinkke mani pura Kane se k papi Sar jenge PU karane se Kya Papi Sar jenge pandit Kyo na Kara J ka mandir Mei Gar Hai pandit KY na tar ka mandir me genge Bari jke Man me hari J kare Bi jinkke Man me

Hari Man me hari Mukh me hari Man me hari Mukh me hari karenge Bari jinkke Man me hari karenge Bari Inke Man me hari than #beautiful #bhajan #lyrics
simsa mata kirtan mandali More From Bhakti.Lyrics-in-Hindi.com

Leave a Comment