bihaniko usha jastai || nepali christian songs || nepali christian bhajan || christian songs lyrics

bihaniko usha jastai || nepali christian songs || nepali christian bhajan || christian songs lyrics House Of God


#christiansongs #nepalichristiansong #bihanikousha
#zionsongs #worshipsongs #nepaliworshipsongs #jesus #lyrics #parmeswar #youtube #nepalichristianbhajan #yesu

bihaniko usha jastai || nepali christian songs || nepali christian bhajan || christian songs lyrics

सबैलाई जय मसीह !
यो channel विभिन्न christian क्रियाकलापहरु upload गर्नका लागि बनाइएको हो l Christian भजन, वचन लगायतका विभिन्न आशिषमय क्रियाकलाप हरुलाई video मा समेटेर अपलोड गर्ने छौँ l
कुनै कमी कमजोरीहरू भएमा क्षमा चाहन्छौं l यदि हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने channel लाई like अनि subscribe गरिदिनुहोला l

@AatmikDhun @AdrianDewanOfficial @AnugrahaCreation @HeavenlyPilgrimsHD @nepalichristianfamily5016 @nepalichristianaawaz1829 @uhakogeet3815 @unitedchristians @youthsvision3800

your searchs ,
nepali christian song
nepali christmas song
nepali christian bhajan
nepali christian worship song
nepali christian song new
new nepali christian song
nepali christian song 2022
nepali christian geet
elsadai song
elsadai nepali song
elsadai bachan
elsadai bhajan
el sadai bachan
el sadai song
christian songs
christian song
christian bachan
christian worship songs
youth camp
youth camp song 2023
youth camp song 2022
youth camp song 2023 kalimpong
youth camp song 2020 kalimpong
youth camp massage

like and subscribe this channel
bhajan lyrics [संगीत] [संगीत] बिहानी को सा जयो का था सत्या छा प्रभु को वचन अजय काट सत्य छ बिहानी को सा जस्त यो का था सत्या था प्रभु को बचन अजय काट सत्य छ माहा जस्त मीठा सुना बहिर चटन बाट आदि देखि अंत समान एक समान रने महा जोस मिठास पूना

बहिर चटन बा आदि देखि अंत समान एक समान रने अनी विश्वास योगन प्रभु का [संगीत] वचन [संगीत] हर आए को भेड़ा जैथ खोजी लायो बगल मा उड़ पुत्र सरा थ स्वागत करयो भवन [संगीत] [प्रशंसा] मा हारा भेड़ा थे खोजी लयो बगल मा उड़ पुत्र करथ स्वागत कर भवन मेरा

गोठ लाटी में हो सहारा कोटे को पनी न हो मेरा आ सल गोला ती हो सहारा कोटे को पनी ती हो सामर्थ बचन दरा माला अंगल बहानी को साज यो काथा सत्या छ प्रभु को वचन अज काट सत्य [संगीत] था [संगीत] भारती एक को थीय मता पाप को दलदल

भीत पना लागे कोथ म अग्नि कुंड भीत [संगीत] [प्रशंसा] [संगीत] भास को थीय माता पाप को दरदर भीत परना लागे कोथ म अग्निकुंड भीत बलिदान बसायो यो पापी ला प्रेमी हाथ मुक्त गर बलिदा बसायो यो पापी ला प्रेमी हारा मुक्त ग अवन रहने छनी मा मेरा प्रभु

को बिहानी को सा जस्त यो काथा सत्या सा प्रभु को बचन अजय काट सत्य छ बिहानी को सा जत यो कथा सत्य छ प्रभु को बचन अ काट सत्य छ महा जास्त मीठा पूण रन चटन बाटा आदि देख अंत समान एक समान रने माहा जा मीठा सुना बहिर चटन बा आदि देखी अंत

समान एक समान रने अटला विश्वास क्या स्न प्रभु [संगीत] b #bihaniko #usha #jastai #nepali #christian #songs #nepali #christian #bhajan #christian #songs #lyrics
House Of God More From Bhakti.Lyrics-in-Hindi.com

Leave a Comment