#lyrics🌺चंडी मैया बसदि मचेला🌺chndi maiya bsdi machela🌺@dogriplus678

#lyrics🌺चंडी मैया बसदि मचेला🌺chndi maiya bsdi machela🌺@dogriplus678 Dogri plus#lyrics #satsang #bhajan #dogribhajan #latest #trending #viral #dogri #maa #mata #matarani #matabhajan
bhajan lyrics चंगी मैया वस दी मछला हो पग तो आया मिलाओ ी मैया बस दिम जलाओ भगतो आया मिलाओ आया तेरा कुलवीर चेला हो भगतो आया मिलाओ आया तेरा कुलवीर चेला हो भगतो या मिलाओ पडर लो के तेरा पवन बनाया पडर लोके तेरा भवन बनाया नंगे पैर पखे प्यासे लकड़ी

जलाया नंगे पैर पखे प्यासे लकड़ी जलाया मंदर बनाया शान धाराओ पग को आया मिलाओ मंदिर बनाया शान दरा हो भगतो आया मिलाओ चंडी मैया बस दी म चलाओ पग तो आया मिलाओ ी मैया ब सदी मलाओ भगतो आया मिलाओ तीनो लोक बस दे पवन मचेला लोक बस दे पवन

मचेला देवते भी तेरे द्वारे खेलन खेला देवते भी तेरे द्वार खेलन खेला हर साल होया चमत्कारा हो पग तो आया मेलाओ हर साल होया चमत्कारा हो पग तो आया मिलाओ चंडी मैया बसरी मछला हो पग तो आया मेला हो चंडी मैया बस द मचला हो पग तो आया

मिलाओ कुलवीर सिंह तेरी गत र चलाई कुलवीर सिंह तेरी तरा चलाई पंडित कृष्ण लाल तेरी महि मागा पंर कृष्ण लाल तेरी मह मा गाई दूरो दूरो जा चल आए हो पग तो आया मिलाओ दूरो दूरो जा सर आए हो भगतो आया मिलाओ चंडी मैया वस दी मचेला पग तो आया

मिलाओ मैया बसरी मचेला हो भगतो आया मिलाओ आया तेरा कुलवीर चेला हो पग दो आया मेलाओ आया तेरा कुलवीर चेला हो पग तो आया मिला हो #lyricsचड #मय #बसद #मचलchndi #maiya #bsdi #macheladogriplus678
Dogri plus More From Bhakti.Lyrics-in-Hindi.com

Leave a Comment