#sawanbhajan सोमवार शिव भजन गौरा की चुनरी पे ओम लिखा है 🌿Gaura ki Chunri Pe Om Likha Hai #shorts

#sawanbhajan सोमवार शिव भजन गौरा की चुनरी पे ओम लिखा है 🌿Gaura ki Chunri Pe Om Likha Hai #shorts GEETON KI SARGAM by Bharti Agrawal


bhajan lyrics #sawanbhajan #समवर #शव #भजन #गर #क #चनर #प #ओम #लख #ह #Gaura #Chunri #Likha #Hai #shorts
GEETON KI SARGAM by Bharti Agrawal More From Bhakti.Lyrics-in-Hindi.com
https://i.ytimg.com/vi/X52G2iLbvcQ/hqdefault.jpg UCuIxZ424z1RQqnthxgAzpdg

Leave a Comment