ASHTALAKSHMI STOTRAM WITH LYRICS | LAKSHMI MANTRA | MADHVI MADHUKAR JHA

ASHTALAKSHMI STOTRAM WITH LYRICS |  LAKSHMI MANTRA | MADHVI MADHUKAR JHA

ASHTALAKSHMI STOTRAM WITH LYRICS | LAKSHMI MANTRA | MADHVI MADHUKAR JHA Madhvi Madhukar Ashtalakshmi stotram Lyrics Adi Lakshmi Sumanasa Vandita Sundari Madhavi Chandra sahodari hemamaye Munigana vanditha moksha-pradayanini Manjula bhashini vedanuthe Pankaja-vasini Deva supujitha Sadguna varshini santhiyuthe Jaya Jaya hae Madhusudhana kamini Adi Lakshmi sada palaya mam (1) Dhanya Lakshmi Ayi kali kalmasha nasini kamini …

Read more